Ana Konular

 


Dijital Hastaneler

HIMMS kimdir? Dünyada ve Türkiye’de HIMMS (Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi) Uygulamaları

Dijital Hastaneler Yaratmak-HIMMS 6-7

Dijital hastaneleri oluştururken karşılaşılan güçlükler ve Dijital Hastane Yönetimi

Dijital Hasta: Dijital Doktor ve Klinik; Dijital Hemşire

Dijital Sağlık Platformları, Hastayı Güçlendirme, Etik Ve Yasal Boyutlar 

Pandemide Dijital Sağlık Platformları, Fonksiyonel Ve Teknolojik Boyutu

Dijital Sağlık Platformları, Araçlar ve Teknoloji

Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar

Sağlıkta Yapay Zekâ

Blokzinciri ve Uygulamaları

Siber Güvenlik

Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği

Tele Sağlık / E-sağlık

Mobil Sağlık

Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri

Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması

Veritabanı Güvenliği

Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar ile Mücadele Etme ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri

Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Yükselen Sağlık Bilişimi Teknolojileri

Giyilebilir Sağlık Bilişimi Sistemleri

Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)

Halk ve Toplum Sağlığında Bilişim Uygulamaları ve Mahremiyet

Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda Mahremiyet

Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği

Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim

Elektronik Hasta Dosyaları, Kişisel Sağlık Kayıtları Yönetimi

Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri

Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik ve Entegrasyon

Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)

Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon

Sağlık Enformasyonunda Trendler

Sağlıkta Veri Entegrasyonu ve Yan Etkileri

Sağlık Bilişimi Yönetimi

Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri

Sağlık Bilişiminin Geleceği

Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji

Sağlıkta Bilişim ve Etik