Kongre Başkanından

Kongre Başkanı 
Av. Gürbüz Yüksel
 Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, kağıt ortamdaki sistemlerden mevcut hizmetleri daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde veren dijital ortamlara geçiş hızlanmıştır. Hayatımızı kolaylaştıran bu dijital ortamlar birtakım kişisel haklar bakımından ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Zira özel hayatımızın bir parçasını oluşturan kişisel verilerimiz bu dijital ortamlarda toplanmaktadır. Bireyin kişisel verilerinden bir kısmını oluşturan kişisel sağlık verileri ise, “nitelikli/hassas veriler” içerisinde yer almakta olup, bu veriler, bireyin hastalıklı veya sağlıklı olduğuna ilişkin bilgileri de içermektedir.

Türkçe

Bilim Kurulu Başkanından

Bilim Kurulu Başkanı 
Profesor Dr. Seval Akgün
 Hepimizin takip ettiği gibi sağlık sektörü son yıllarda inanılmaz bir değişim içerisindedir. Küreselleşme ve bunun etkileri sonucu yaşanan, yaşanacak olan küresel değişim ve gelişmelerin “fırsat” ve “tehditler” açısından şimdiden tahmin edilmesi ve ülke sağlık sistemlerinin buna göre yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. 
Türkçe