Kongre Ana Konuları

 Dijital Sağlık
Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ
Sağlık Hizmetleri ve Yönetiminde Yapay Zekâ
Klinik Tanı Yöntemlerinde Yapay Zekâ 
Biyoenformatik Çalışmalarında Yapay Zekâ
Klinik Uygulamalarda Yapay Zekâ
Hasta Bakımı ve Bilgilendirilmesinde Yapay Zekâ Uygulamaları
Laboratuvarda Yapay Zekâ Uygulamaları
Mobil Teknolojilerde Akıllı Sağlık Uygulamaları
Elektronik Sağlık Verilerinde Yapay Zekâ Uygulamaları
Robotik Teknolojiler ve Yapay Zekâ
Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar
Radyolojide Yapay Zekâ Uygulamaları
Sağlık Alanında Hizmet Alıcı Gözünden Yapay Zekâ
Sağlık Eğitiminde Yapay Zekânın Kullanımı
Sağlık Teknolojileri ve Sektörler Arası Yapay Zekâ
Sağlıklı Beslenmede Yapay Zekâ
Toplum Sağlığında Yapay Zekâ
Sağlıkta Yapay Zekânın Kullanımı ve Etik Sorunlar
Kişisel verileri Koruma Kanunu ve GDPR
Yapay Zekâ ve Sağlık Politikaları
Yapay Zekânın E-Nabız Uygulamaları
Diş Hekimliği Alanında Yapay Zekâ
Blokzinciri Uygulamaları
Siber Güvenlik
Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği
Tele-sağlık / E-sağlık
Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri, Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması
Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar ile Mücadele Etme ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri
Veri Mahremiyeti ve Güvenliği
Sağlık Enformasyon Araçları, Yükselen Sağlık Bilişim Teknolojileri
Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri
Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)
Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda mahremiyet
Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri
Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik ve Entegrasyon                      
 Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Sipariş Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon
Sağlık Enformasyonunda Trendler
Sağlıkta Veri Entegrasyonu ve Yan Etkileri
Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri
Sağlık Bilişiminin Geleceği
Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Teknikleri
Covid-19 pandemisinde Tele-Tıp alanındaki gelişmeler; Dünyada ve ülkemizde.
Teletıp kuralları.
Hastane bilgi sistemlerinde sürdürülebilirlik; kurma, eğitim, 7/24 çalıştırma, yedekleme ve afet yönetimi.
Hasta taraflı sağlık bilişiminde teknoloji kullanımı; İlaç hatırlatıcıları (Medication Redminders).
Hastaya hizmet için acil tıp kaynakları ne kullanmalı; UptoDate, Medscape, ClinicalKey ve benzerleri.
Hastane bilgi sistemleri ve e-nabız veri entegrasyonu; Hasta güvenliği açısından veriler ne zaman aktarılmalı.
Teletıp ile yapılan sağlık hizmetlerinde ödeme.
Teletıp ile sağlık hizmet desteği alma; Hasta ve yakınları neyi bilmeli? Neyi onaylamalı?
Enerji krizi zamanında hastane bilgisayarı; performans ve masraf dengesi.
Teletıp kullanımında Whatsapp; Hız, Güvenlik, Verimlilik ve Mahremiyet.
Kullanım açısından masaüstü ve web tabanlı Hastane Bilgi Sistemlerinin karşılaştırılması.
Web tabanlı hastane bilgi sistemi; Teknoloji, hız ve güvenlik gereksinimleri.
Radyolojide yapay zekâ; Covid 19 tanısı için akciğer tomografilerinde tanı desteği.
Telepatoloji.
TeleDermatoloji; ülkemizdeki güncel uygulamalar: Teknoloji ve ödeme durumu.
Sağlık Turizminde yapay zekâ tercüman kullanımı.
Bilgisayarı anlamak; CPU, GPU, Neural Engine, SSD ve diğerleri.
3D yazıcıların kullanımı; Teknoloji ne durumda.
Hastane bilişiminde en uygun seçenek nedir? Satın alma mı, kiralama mı?