Kongre Ana Konuları

1. Yapay Zeka Uygulamaları ve Hastalık Teşhisi

a. Radyoloji görüntüleri, MR, CT, PET taramalarının analizi

b. Patoloji incelemeleri ve histopatolojik analizler

c. Laboratuvar test sonuçlarının değerlendirilmesi

d. Tedavi Planlama ve Kişiselleştirilmiş Tıp

e. Hastalara özel tedavi protokolleri

2. Genetik Profil Analizi ve Tedavi Seçimi

3. Yapay Zeka Uygulamaları ve İlaç Geliştirme

a. İlaç ve tedavi seçimi

b. İlaç Geliştirme ve Yeni Terapiler

c. İlaç adaylarının belirlenmesi ve keşfi

d. İlaç etkinliğinin tahmin edilmesi

4. Hastaların İzlenmesi ve Bakımı, Sağlık verilerinin sürekli izlenmesinde, Hastaların durumunun takibi ve anormal durum tespitinde Yapay Zeka

5. Uzaktan sağlık hizmetlerinde Yapay Zeka

6. Yapay Zeka Uygulamaları ve Hasta Takibi

7. Sağlık Verilerinin Sürekli İzlenmesi ve Anormal Durum Tespiti

8. Yapay Zeka Destekli Hastaların Uzaktan Takibi

9. Sağlık Hizmetleri ve Yönetiminde Yapay Zekâ

10.Klinik Tanı Yöntemlerinde Yapay Zekâ

11.Biyoinformatik Çalışmalarında Yapay Zekâ

12.Laboratuvarda Yapay Zekâ Uygulamaları

13.Mobil Teknolojilerde Akıllı Sağlık Uygulamaları

14.Elektronik Sağlık Verilerinde Yapay Zeka Uygulamaları

15.Robotik Teknolojiler ve Yapay Zekâ

16.Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar

17.Radyolojide Yapay Zekâ Uygulamaları

18.Sağlık Alanında Hizmet Alıcı Gözünden Yapay Zekâ

19.Sağlık Eğitiminde Yapay Zekanın Kullanımı

20.Sağlık Teknolojileri ve Sektörler Arası Yapay Zekâ

21.Sağlıklı Beslenmede Yapay Zekâ

22.Toplum Sağlığında Yapay Zekâ

23.Sağlıkta Yapay Zekanın Kullanımı ve Etik Sorunlar

24.Kişisel verileri Koruma Kanunu ve GDPR

25.Yapay Zekâ ve Sağlık Politikaları

26.Yapay Zekânın E-Nabız Uygulamaları

27.Diş Hekimliği Alanında Yapay Zekâ

28.Blokzinciri Uygulamaları

29.Siber Güvenlik

30.Bilgi Güvenliği ve Veri Gizliliği

31.Hassas Sağlık Verilerinin Güvenliği

32.Veri Sızıntıları ve Yetkisiz Erişimlerin Önlenmesi

33.Veri Manipülasyonu ve Yanlış Sonuçlar

34.Veri Tabanlı Öğrenmenin Tehlikeleri

35.Veri Manipülasyonunun Etkileri ve Önlenmesi

36.Etik Konular ve Yapay Zeka

37.Doğruluk ve Güvenilirlik Sorunları

38.Hasta Bilgilendirme ve Onay Süreçleri

39.Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği

40.Tele-sağlık / E-sağlık

41.Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri, Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması

42.Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar ile Mücadele Etme ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri

43.Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

44.Sağlık Enformasyon Araçları, Yükselen Sağlık Bilişim Teknolojileri

45.Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri

46.Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)

47.Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda mahremiyet

48.Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği

49.Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim

50.Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri

51.Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik ve Entegrasyon

52.Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)

53.Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon

54.Sağlık Enformasyonunda Trendler

55.Sağlıkta Veri Entegrasyonu ve Yan Etkileri

56.Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri

57.Sağlık Bilişiminin Geleceği

58.Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji

59.Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Teknikleri