Genel Bilgiler

Kongre Adı
8. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi
Ana Tema
“Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği İhlalleri"
Yeri
HYBRID + Fiziki ve Online Katılımlı –
Royal Wings Hotel, Lara- Antalya -Türkiye
Tarih      
11-14 Aralık 2024
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Seval AKGÜN /TÜRKİYE (Kongre Başkan)
Doç. Dr. Ferhat Devrim ZENGÜL/ ABD (Kongre Eş-Başkanı)
Doç. Dr. Bünyamin ÖZAYDIN/ ABD (Bilimsel Kurul Başkanı)
Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU / TÜRKİYE (Kongre Başkan Yardımcısı )
Düzenleyen Kuruluş
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
ISHQ - INTEGRATED SOLUTION FOR HEALTHCARE QUALITY LLC / ABD
ALABAMA BIRMINGHAM UÜNİVERSİTESİ / ABD
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye
HAKSAD, Hasta ve Hasta Yakınlarını Savunma ve Koruma Derneği / Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü / Türkiye
BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Türkiye
Başkent Üniversitesi/ Türkiye
Hacettepe Üniversitesi - Bilişim Enstitüsü / Türkiye
Kongre Sekreteri
Müzeyyen BAYDOĞRUL  / muzeyyen@dunyacongress.com / 0507.291 59 49
Web Adres
www.hcs-antalya.org
Düzenleme Kurulu               
Mustafa ÇAKMAK, Düzenleme Kurulu Başkanı, Sağlık Akademisyenler Derneği, Başkan Yard, TÜRKİYE
Doç. Dr. Gürbüz AKÇAY, Sağlık Akademisyenler Derneği, Üye, TÜRKİYE
Dr. Fatih ORHAN, Sağlık Akademisyenler Derneği, Üye, TÜRKİYE
Mahmut ÇAVUŞ, Sağlık Akademisyenler Derneği, Üye, TÜRKİYE
Av. Gürkan ARIKAN, SAD- Sağlık Akademisyenleri Derneği, Üye, TÜRKİYE
Dr. Dina BAURODI, Sağlık Akademisyenler Derneği, Üye, ALMANYA
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi    : 05 Kasım 2024
Bildiri Kabul İlanı                                   : 10 Kasım 2024
Kongre Tam Program İlanı                  : 15 Kasım 2024
Kongre Kayıt Son Tarih                         : 11 Aralık 2024
Bildiriler
Bildiri (sözlü ve poster sunumları) özet gönderim kurallarına göre yapılacaktır.  Bildiriler Türkçe ve İngilizce Özet Halinde web sitesinden online olarak yüklenecektir. Bir örneği muzeyyen@dunyacongress.com gönderilecektir. 
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Davet Mektubu, İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt
Kayıt ve danışma masaları Kongre Merkezi’ nde kongre bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır. Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.  
Kayıt, kongre öncesinde kayit@dunyacongress.com  e-posta adresine veya (0545)231-3100 - (0312)419-8650 nolu telefonlardan yapılabilmektedir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : (0312)419-8650  Fax: (0312)419-8649 - E-mail: kayit@dunyacongress.com