Kongre Daveti

 
Prof. Dr. H. Seval AKGÜN,
MD, PhDs, Msc, CPHAA  
KONGRE BAŞKANI
Sağlık Akademisyenleri Derneği
(SAD) Başkanı /
TÜRKİYE
Doç. Dr. Ferhat
Devrim ZENGÜL,
KONGRE EŞ-BAŞKANI
Alabama Birmingham
Üniversitesi / ABD 

Doç. Dr. Bünyamin
ÖZAYDIN, PhD,
BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Alabama Birmingham

Çalışanlarımız ve Bilişim Uzmanlarımız; 

İnsan yaşamı kapsamında en önemli konuların başında kuşkusuz sağlık gelmektedir. Sağlık alanındaki hızlı ilerlemenin en büyük desteğini teknolojik yenilikler sağlamaktadır. Bu bağlamda teşhis ve tedavi hizmeti vermekte olan sağlık kurumlarının teknolojik gelişmelerden uzak kalması düşünülemez.

Yapay Zeka (AI), insan düşüncelerini, tepkilerini taklit etmek insan zekasını simule etmeye dayanan, algoritmalar, sezgisel tarama, pattern matching, kural tabanlı işlemler, derin öğrenme, bilişsel işlemler kullanarak istenilen sonuca ulaşmayı hedefleyen, kendi kendine öğrenen bilgisayar bilimidir. Sağlık hizmetlerinde yapay zekâ, karmaşık tıbbî ve sağlık hizmetleri verilerinin analizinde, insan bilişini taklit etmek için makine öğrenimi algoritmalarını, yazılımlarını veya yapay zeka tanımlamak için kullanılan kapsamlı bir terimdir.

Sağlıkta dijitalleşme kapsamında geliştirilen yapay zeka uygulamaları, ham verilerdeki anlamlı ilişkileri tanımlayabildiğinden, birçok tıbbi durumda teşhis, tedavi ve tahminleri desteklemek için kullanılmaktadır. Bu uygulamalar hastalıkların tanılanmasından, hastaların değerlendirilmesinde, tedavi yöntemlerinin belirlenmesinden, klinik karar verme ve sağlığı koruyup sürdürme alanına kadar uzanmaktadır. . AI algoritmaları, hastalığın önlenmesi ve teşhisi için elektronik sağlık kayıtları aracılığıyla büyük miktarda veriyi analiz etmek için de kullanılabilir.  Son yıllarda, yapay zekanın sağlıkta pek çok alanda kullanım örnekleri karşımıza çıkmaktadır.

İşte sağlıkta yapay zeka uygulamalarının bazı örnekleri:

 1. Tanı ve Teşhis: Yapay zeka, hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılabilir. Örneğin, derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, kanser taramalarında tümörlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması sağlanabilir.
 2. Radyoloji: Yapay zeka, radyoloji görüntülerinin analizinde kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme tekniklerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi ve anormal bölgelerin tespit edilmesi için kullanılabilir.
 3. İlaç Geliştirme: Yapay zeka, ilaç geliştirme sürecinde de kullanılabilir. Yapay zeka algoritmaları, mevcut ilaçlar üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını analiz ederek, yeni ilaç adaylarının keşfedilmesine yardımcı olabilir.
 4. Hastane Yönetimi: Yapay zeka, hastane yönetimi süreçlerinde kullanılabilir. Örneğin, randevu planlama, kaynak yönetimi ve hastane personel optimizasyonu gibi konularda yapay zeka algoritmaları kullanılabilir.
 5. Kişiselleştirilmiş Tıp: Yapay zeka, hastaların sağlık verilerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları sunabilir. Hastaların genetik verileri, sağlık geçmişleri ve yaşam tarzı bilgileri kullanılarak, hastalıkların risk faktörleri ve tedavi yöntemleri belirlenebilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, yapay zeka sağlık sektöründe birçok farklı uygulama alanına sahiptir. Yapay zeka sayesinde daha doğru teşhisler, daha etkili tedaviler ve daha verimli sağlık hizmetleri sunulabilir. Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler göz önüne alındığında, sağlık profesyonellerinin klinik ortamında farklı teknolojiler ve ilgili uygulamalarla karşılaşacaklarına şüphe yoktur. Bununla birlikte, yapay zeka uygulamalarının kullanımıyla birlikte bilgi güvenliği ihlalleri de ortaya çıkabilir. Bu ihlaller şunları içerebilir:

-Veri Güvenliği: Yapay zeka algoritmaları, büyük miktarda hassas sağlık verisini işleyebilir. Bu verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. Veri sızıntıları veya yetkisiz erişimler, kişisel bilgilerin ifşa olmasına ve gizlilik ihlallerine neden olabilir.

-Veri Manipülasyonu: Yapay zeka algoritmaları, veri tabanlı öğrenme süreçleriyle çalışır. Eğer verilerde manipülasyon yapılırsa, algoritmalar yanlış sonuçlar üretebilir. Bu da teşhis veya tedavi planlaması gibi kritik kararlarda hatalara yol açabilir.

-Yanlış Anlama ve Hatalı Kararlar: Yapay zeka algoritmaları, öğrenme süreciyle çalıştığı için yanlış verilere dayalı hatalı sonuçlar üretebilir. Bu da yanlış teşhisler veya tedavi planlamaları gibi sorunlara yol açabilir.

-Etik Konular: Yapay zeka uygulamalarının kullanımıyla birlikte etik konular ortaya çıkabilir. Örneğin, yapay zeka tarafından verilen bir teşhisin doğruluğu veya hastaların bilgilendirilme süreci gibi konular dikkate alınmalıdır.

-Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının kullanımıyla birlikte bilgi güvenliği önemli bir konudur. Sağlık kuruluşları, veri güvenliği politikaları ve güçlü şifreleme yöntemleri gibi önlemler alarak bu riskleri minimize etmeye çalışmalıdır.

-Bu nedenle VIII. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği kongresinin ana teması “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği İhlalleri”  olacaktır.

Kongre Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği Uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları, kazanımları ve global trendler bağlamında Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarını sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır.

Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, siz, katılımcılar; konferanslar, sözlü bildiriler, kurslar, paneller ve çalış taylar aracılığıyla kongre boyunca Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.   Ayrıca kongre süresince katılımcılar;

 • Sağlıkta yapay zekâ güncel örneklerinin tanıtılması,
 • Robotik ve yapay zekâ temelli yeni sağlık teknolojilerinin ve sistemlerinin birey/toplum sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,
 • Sağlıkta yapay zekâ ve robotik uygulamalarının potansiyel yararlarının etik ve hukuki boyutlarıyla tartışılması,
 • Robotik ve yapay zekâ teknolojilerinin sağlık uygulamalarının ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda paydaşlar arası iş birliğinin sağlanması,
 • Sağlık/Tıp eğitiminde yapay zekâ ve robot teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve interdisipliner/multidisipliner çalışmaların artırılması,
 • Sağlık sektörüne yönelik büyük veri modelleme ve analitiği araçlarının kullanımı ve de sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve memnuniyetini artırmada akıllı sistemlerin öneminin vurgulanması.
 • Tıbbi Cihazların Hacklenmesi
 • Veritabanı Güvenliği
 • Hastanelerde kullanılan Donanımların Güvenliği ve kullanılan donanımların zafiyetleri neticesinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar.
 • Kurumsal ağlarda zararlı yazılımlar ile mücadele etme ve hedefine ulaşan zararlı yazılımların tehditleri

Tartışma olanağı bulacak, konunun uzmanları tarafından en son yenilikleri öğreneceklerdir.

Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.